Lietošanas noteikumi

VISPĀRĪGI LIETOŠANAS NOTEIKUMI

“June9” (reģistrācijas nosaukums SIA Footprint, reģ. Nr.
54103102901, adrese: Zaķu iela 12c, Cēsis, LV-4101, Latvija) turpmāk - Pārdevējs, interneta veikala lietošanas noteikumi turpmāk - Lietošanas noteikumi, atribūti visiem vietnes apmeklētājiem, ja viņi veic vai nē, neveic pirkumu vietnē june9.eu tiešsaistē veikals turpmāk - klients.
Veicot pirkumu, klients ir izlasījis un piekrīt pārdevēja lietošanas noteikumiem.
Pārdevējs ir tiesīgs veikt izmaiņas veikala Lietošanas noteikumos.
Attiecības starp pārdevēju un klientu regulē Latvijas likumdošana.
Visas pirkumu cenas interneta veikalā ir norādītas EUR valūtā.

PASŪTĪŠANAS PROCESS UN APMAKSA

Klients noformē pasūtījumu, pievienojot pirkumu grozam un norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu un apmaksas un piegādes veidu.
Pārdevējs apstiprina, ka klienta sniegtie dati ir pareizi, tie tiks izmantoti tikai pirkuma pasūtīšanas procesā un piegādē, un ievēro visas personas datu prasības, kas noteiktas Latvijas likumdošanā.
Pārdevējs nav atbildīgs par klientu sniegto datu precizitāti.
Pārdevējs nepārbauda pircēju personas datus un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot trešo personu maksājumu kartes vai personas datus.
Ja pasūtījums ir veiksmīgi noformēts, klients saņem apstiprinājumu savā e-pastā. Tajā būs norādīts pasūtījuma statuss un papildu informācija. Ja apstiprinājuma e-pasts neparādās “iesūtnē”, klientam ir jāsazinās ar pārdevēju.
Pārdevējs pieņem maksājumus ar pārskaitījumu bankas kontā, ar Paypal servisu, kā arī apmaksu preču saņemšanas vietā.

PIEGĀDES UN PASŪTĪJUMA SAŅEMŠANA

Pārdevējs nodrošina apmaksātu piegādi uz visām pasaules valstīm.
Ja pasūtītā prece ir pieejama mūsu noliktavā, prece tiks nosūtīta 2 darba dienu laikā
Ja pasūtītā prece nav pieejama mūsu noliktavā, Pārdevējs sazinās ar Klientu un precizē pasūtījuma izpildes termiņus.
Gadījumos, kad Pirkums nav piegādāts Klientam piegādes pakalpojumu darbinieku radītu zaudējumu dēļ, Pārdevējs atlīdzina Klientam samaksu par pirkumu un nosūtīšanu tikai pēc tam, kad ir saņēmis pierādījumu par zaudējumiem vai kompensāciju no piegādes pakalpojumu sniedzēja.

PASŪTĪJUMA ATGRIEŠANA

Jums ir jāpaziņo mums, ja vēlaties atgriezt pasūtījumu! Mūsu e-pasts: store@june9.eu
Klientam ir tiesības atteikties no pirkuma 14 dienu laikā, no pirkuma saņemšanas dienas. Pirkuma atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, kad ir saglabājies preces izskats, preces īpašības, preces oriģinālais iepakojums un marķējums.
Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Pārdevējam ir tiesības atteikties no klienta pirkuma atsaukšanas, ja tas netiek atgriezts oriģinālajā iepakojumā, iepakojums ir stipri bojāts vai ir manāmas nelielas lietošanas pazīmes. Klientam ir tiesības atteikt pasūtīto pirkumu, ja tam ir rūpniecisks defekts.
Atgriežot pasūtījumu, klients to var apmainīt pret analogo priekšmetu vai atgūt apmaksātos izdevumus. Piegādes izdevumus Pārdevējs sedz tikai tad, ja Pirkumā ir bijis rūpniecisks defekts.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Interneta vietnes saturs (grafiskie materiāli, tekstuālā informācija, video materiāli, pogu ikonas, datu kopsavilkumi, programmatūra un tās izkārtojums) ir SIA Footprint īpašums. To aizsargā Latvijas likumdošana un citi starptautiskie likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību.
Vietnes satura pārpublicēšana un pavairošana ir atļauta tikai personīgai lietošanai. Vietnes satura pārpublicēšana un pavairošana citiem mērķiem bez rakstiskas saskaņotas atļaujas ir aizliegta.

STRĪDI

Ja starp Klientu un Pārdevēju rodas strīda situācija, tā tiek risināta pārrunu ceļā. Ja situācija nevar tikt atrisināta pārrunu ceļā, to risina Latvijas Republikas likumdošanas paredzētajā kārtībā.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildi un citu saistību nepildīšanu, ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi – saistību neizpilde no trešo personu puses, nacionāla mēroga ārkārtas stāvoklis, terorisms vai tā draudi, vides un klimata anomālijas.
Ja rodas šādi apstākļi, Pārdevējs cenšas novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk